Przejdź do treści

Kursy do prac wysokościowych

Szkolenia do pracy wysokościowych

dla elektryków, monterów, dekarzy, osób odśnieżających dachy, pracowników innych branż.

Pracą na wysokości w myśl przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów oraz Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest praca na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem ziemi.

Szkolenia do prac wysokościowych – dostęp budowlany

  • ma na celu nauczenie się wykonywania prac i bezpiecznego poruszania się na wysokości z wykorzystaniem sprzętu chroniącego przed upadkiem – wykonywanie pracy w podparciu. Dla pracowników wykorzystujących stałe elementy jak podpory, drabiny, kratownice, mosty, skośne dachy.
  • kurs trwa 1 dzień – cena 400,00 zł

Szkolenia do prac wysokościowych – dostęp linowy

  • ma na celu naukę bezpiecznego wykonywania prac na wysokości z wykorzystaniem technik alpinistycznych – zjazdy, podchodzenie na linie, elementy wspinaczki, asekuracja system dwóch lin (zawiera program z dostępu budowlanego)
  • kurs trwa 3 dni – cena 1200,00 zł

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu Absolwent otrzymuje zaświadczenie

na podstawie $18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zaświadczenie to jest uznawane w Polsce i za granicą przez firmy zlecające tego typu prace.

Zaświadczenie ważne jest trzy lata i po tym okresie zapraszam na jednodniowy kurs aktualizacyjny.

Koszt kursów aktualizacyjnych – 400,00 zł

Czas trwania – 1 dzień